Gastroenterologija

Pregled gastroenterologa 4.500
Kontrolni pregled gastroenterologa u periodu do 14 dana 2.500
EHO abdomena 3.800
Kolonoskopija /SA ANESTEZIJOM/ analgosedacija/ 17.500
Gastroskopija / sa anestezijom / anagosedacija 12.000
Kolonoskopija /BEZ ANESTEZIJE/ 13.500
Gastroskopija u lokalnoj anesteziji 7.500
Pregled proktologa 5.000
Pregled proktologa anoskopom 6.000
Kontroloni pregled proktologa u periodu do 14 dana 3.500
Rektoskopija 5.500
Uklanjanje kondiloma analnog kanala 18.000
Uklanjanje kondiloma perianalne regije 12.000
Kućna poseta gastroenterologa 7.000
Heliko test 2.100
Biopsija sa patohistologijom / po isečku 5.100
Polipektomija sa patohistologijom /po polipu 9.100
Pregled profesora 6.000
Kontrolni pregled profesora u periodu do 14 dana 3.500

Kardiologija

Pregled kardiologa 4.500
Kontrolni pregled kardiologa u periodu do 14 dana 2.500
EHO srca 3.800
Pregled kardiologa profesora 6.000
Kontrolni pregled kardiologa profesora u periodu do 14 dana 3.500
Kućna poseta kardiologa 7.000
ERGO test 4.000
EKG 500
Stres EHO test 7.500
Holter EKG 24h 3.000
Holter EKG 3k 48 h 4.000
N.Holter EKG-a 5.500
Holter EKG 12k 24 h 3.500
Holter EKG 12k 48h 5.000
Holter krvnog pritiska 3.000
Pregled interniste 3.000
Kontrolni pregled interniste u periodu do 14 dana 2.000

Endokrinologija

Pregled endokrinologa 4.500
Kontrolni pregled endokrinologa u periodu do 14 dana 2.500
EHO štitaste žlezde 3.800
Pregled endokrinologa profesora 6.000
Kontrolni pregled endokrinologa profesora u periodu do 14 dana 3.500
Pregled dečijeg endokrinologa 4.000
Pregled endokrinog hirurga profesora 6.000
FNAB promene u štitastoj žlezdi sa patohistološkim nalazom 16.000

Pulmologija

Pregled pulmologa 4.500
Kontrolni pregled pulmologa u periodu do 14 dana 2.500
Kućna poseta pulmologa 7.000
Spirometrija 3.000
Pregled dečijeg pulmologa 4.000
Kontrolni pregled dečijeg pulmologa u periodu do 14 dana 2.500
Pregled pulmologa profesora 6.000
Kontrolni pregled pulmologa profesora u periodu do 14 dana 3.500

Nefrologija

Pregled nefrologa 4.500
Kontrolni pregled nefrologa u periodu do 14 dana 2.500
Ultrazvuk urotrakta/bubrega 3.500
Ultrazvuk abdomena 3.500
Kućna poseta nefrologa 7.000
Pregled dečijeg nefrologa profesora 6.000
Kontrolni pregled dečijeg nefrologa profesora u periodu do 14 dana 3.500
Kolor dopler abdominalne aorte 4.500

Reumatologija

Pregled reumatologa 4.500
Kontrolni pregled reumatologa u periodu do 14 dana 2.500
Kućna poseta reumatologa 7.000
Terapija bola 2.500
Pregled profesora reumatologa 6.000
Kontrolni pregled profesora reumatologa u periodu do 14 dana 3.500
EHO kukova 3.500
Kućna poseta sestre sa davanjem terapije 2.000

Hematologija

Pregled hematologa profesora 6.000
Kontrolni pregled hematologa profesora u periodu do 14 dana 3.500
Kućna poseta hematologa 7.000
Pregled hematologa 4.000
Kontrolni pregled hematologa u periodu do 14 dana 2.500
Uzorkovanje 550
Davanje terapije 700

Pedijatrija

Osnovni pregled pedijatra 4.000
Kontrolni pregled pedijatra u periodu do 14 dana 2.500
Pregled dečijeg pulmologa 4.000
Pregled dečijeg gastroenterologa profesora 6.000
Pregled dečijeg psihijatra profesora 5.000
Pregled dečijeg fizijatra 4.000
Pregled dečijeg hirurga 4.000
Pregled dečijeg endokrinologa 4.000
Pregled dečijeg nefrologa profesora 6.000
Pregled dečijeg psihologa 3.000
Inhalatorna terapija 500
Strep test 700
Ordiniranje intravenske infuzije 1.500
Psihološka radionica 3.000
Kontrolni pregled profesora u periodu do 14 dana 3.500

Radiologija

 

EHO abdomena 3.800
EHO nadbubrega 3.800
EHO nadbubrežne žlezde 3.800
EHO kolena 3.800
EHO skrotuma 3.800
DOPLER kartoida 5.000
DOPLER skrotuma 5.000
Kolor dopler štitne žlezde 4.000
Kolor dopler abdominalne aorte 6.000
Kolor dopler arterija i vena nogu 5.000
Kolor dopler arterija i vena ruku 5.000
Kolor dopler krvnih sudova karlice 6.000
EHO kukova 3.800
Kolor dopler sa fun. ispit vena 6.000
Kolor dopler mišića i mekih tkiva 4.500
DOPLER renalnih arterija 6.000
DOPLER portnog sistema 5.000
EHO male karlice 3.800
DOPLER dojke 4.500
EHO štitne žlezde 3.800
EHO pregled dojke 3.800
EHO mišića i mekih tkiva 3.800
EHO ramena 3.800
Kolor dopler dojki 4.500
Konsultativni pregled radiologa (čitanje diska) 4.000
EHO urotrakta 3.800

Neuropsihijatrija

Pregled neurologa 4.500
Kontrolni pregled neurologa u periodu do 14 dana 2.500
Neuropsihijatrijski pregled 4.500
Nutro.PRG.SA. SA KOG.SKR 7.000
MMSE – Mini Mental Test 3.000
Neuropsihološko testiranje 8.000
Dečija psihoterapija 4.500
Pregled psihijatra 4.500
Kontrola dečijeg psihijatra 3.000
Bihejvioralna procena i neurološki pregled 5.000
Kognitivni skrining 4.000
Sistemska porodična psihoterapija 5.000
Kliničko psihološko testiranje dece 6.000
Kliničko psihološko testiranje adolescenata i odraslih 8.000
Psihološko savetovanje 4.000
Kućna poseta neuropsihijatra 7.000
Kućna poseta sestre 1.400
Ordiniranje intravenske 1.500
Ordiniranje subku. 500

Nutricija

Pregled dijetologa 3.000
Kontrolni pregled dijetologa 1.500
Individualni jelovnik 4.000

Menadžerski pregled

Pregled obuhvata laboratorijske analize (SE, KKS, glikemija, urea, kreatinin, lipidni status, AST, ALT, urin), EKG, spirometriju, EHO abdomena, EHO srca, Ergo test, pregled lekara sa završnim mišljenjem 14.500

Kompletna dijagnostika poremećaja pamćenja i demencije

Neurološki pregled sa ispitivanjem kognitivnog statusa pacijenata sa poremećajem pažnje i demencijom, neuropsihološko testiranje
*NAPOMENA: Nakon inicijalnog neurološkog pregleda donosi se odluka da li je potrebno dalje testiranje
14.000

Pregledi hirurga

Pregled opšteg hirurga 4.500
Kontrolni pregled opšteg hirurga 3.000
Pregled opšteg hirurga profesora 6.000
Kontrolni pregled opšteg hirurga profesora 3.500
Pregled abominalog/kolorektalnog hirurga 5.000
Kontrolno pregled abdominalnog/kolorektalnog hirurga 3.000
Pregled proktologa anoskopom 6.000
Kontrolni pregled proktologa anoskopom 3.500
Pregled vaskularnog hirurga 4.000
Kontrolni pregled vaskularnog hirurga 2.500
Pregled endokrinog hirurga 5.000
Kontrolni pregled endokrinog hirurga 3.000
Pregled grudnog hirurga 4.000
Kontrolni pregled grudnog hirurga 2.500
Pregled onkološkog hirurga 5.000
Prva kontrola onkološkog hirurga 3.500
Druga kontrola onkološkog hirurga 3.000
Treća kontrola onkološkog hirurga 2.500
Pregled dečijeg hirurga 4.000
Kontrolni pregled dečijeg hirurga 2.500
Kućna poseta hirurga 7.000

Opšta hirurgija

Pregled opšteg hirurga 4.500
Kontrolni pregled opšteg hirurga 3.000
Pregled opšteg hirurga profesora 6.000
Kontrolni pregled opšteg hirurga profesora 3.500
Previjanje rane manje regije 2.000
Previjanje rane veće regije 4.000
Uzimanje brisa sa rane 3.000
Skidanje konaca i zavoja 5.000
Vađenje krpelja 3.000
Incizija i drenaža manja 6.000
Incizija i drenaža veća 10.000
Obrade jednostavne rane 10.000
Obrada veće rane i sutura 15.000
Obrada dekubitalne rane 10.000
Punkcija 35.000
Uklanjanje manjeg kožnog tumora 20.000
Uklanjanje većeg kožnog tumora 40.000
Operativno lečenje nokta 25.000

Dečija hirurgija

Pregled dečijeg hirurga 4.500
Kontrolni pregled dečijeg hirurga 3.000
Previjanje manje regije 2.000
Previjanje veće regije 4.000
Incizija 4.000
Incizija i drenaža manja 6.000
Incizija i drenaža veća 10.000
Skidanje konaca i zavoja 5.000
Obrada pupka za lapisiranje 2.000
Vađenje krpelja 3.000
Obrada jednostavne rane 10.000
Obrada veće rane 15.000

Grudna hirurgija

Pregled grudnog hirurga 4.500
Kontrolni pregled grudnog hirurga 3.000
Torakocenteza (punkcija pleularnog prostora) 16.000
Drenaža pleuralnog prostora (postavljanje pleularnog drena) 24.000
Incizija apscesa kože i potkože zida grudnog koša 8.000
Ekstirpacija limfnog nodusa subklavikularno u sedanalgeziji 48.000
Ekstirpacija lipoma zida grudnog koša u lokalnoj anesteziji 24.000
Uklanjanje ateroma na zidu grudnog koša u lokalnoj anesteziji 34.000

Vaskularna hirurgija

Pregled vaskularnog hirurga 4.500
Kontrolni pregled vaskularnog hirurga 3.000
Kućna poseta vaskularnog hirurga 7.000
Previjanje rane manje regije 2.000
Previjanje rane veće regije 4.000
Uzimanje brisa sa rane 3.000

Kolorektalna hirurgija

Pregled kolorektalnog hirurga 6.000
Kontrolni pregled kolorektalnog hirurga 3.500
Rektoskopija 5.500
Previjanje rane manje regije 2.000
Previjanje rane veće regije 4.000
Incizija 4.000
Incizija i drenaža manja 6.000
Incizija i drenaža veća 10.000
Šav rane do 4 šava 6.000
Šav rane preko 4 šava 8.000
Revizija rane i sekundarni šav 12.000
Sklerozacija hemoroida 3.000
Operativno uklanjanje spoljašnjih hemoroida 4.000
Operativno uklanjanje unutrašnjih hemoroida 70.000
Sfinkterotomija 65.000
Uklanjanje kondiloma perianalne regije 12.000
Uklanjanje kondiloma analnog kanala 18.000
Operativno lečenje nekomplikovanih fistula 50.000
Operativno lečenje komplikovanih fistula 90.000
Ekscizija pilonidalnog sinusa 80.000
Prisustvo anesteziologa bez davanja anestezije 2.000
Prisustvo anesteziologa sa davanjem anestezije za hirurške intervencije 9.000

Endokrina hirurgija i hirurgija dojke

Pregled endokrinog hirurga 6.000
Kontrolni pregled endokrinog hirurga 3.500
Pregled onkološkog hirurga 5.000
Prva kontrola onkološkog hirurga 3.500
Druga kontrola onkološkog hirurga 3.000
Treća kontrola onkološkog hirurga 2.500
Ultrazvuk štitaste žlezde 3.800
Punkcija štitaste žlezde sa patohistološkim nalazom 16.000
Punkcija ciste/tumora u dojci 16.000
CORE biopsija tumora u dojci 18.000
Hirurška biopsija tumora u dojci 40.000
Hirurška biopsija limfnih žlezdi od 40.000

Abdominalna hirurgija

Pregled abominalnog hirurga 6.000
Kontrolni pregled abdominalnog hirurga 3.500
Previjanje rane manje regije 2.000
Previjanje rane veće regije 4.000
Incizija 4.000
Incizija i drenaža manja 6.000
Incizija i drenaža veća 10.000
Operativno uklanjanje umbilikalne kile 60.000
Operativno uklanjanje ingvinalne kile 90.000

Antiage

Konsultacija 2.000
Konsultacija pred antiage intervenciju 2.500
Podmlađivanje filerom sa dvostrukim dejstvom HarmonyCa 1,25ml 34.800
Podmlađivanje filerom sa dvostrukim dejstvom HarmonyCa 2,5ml 62.400
Cellbooster tretman 18.000

Hijaluronski fileri

Konturisanje i voluminizacija usana 15.000, 30.000
Konturisanje jagodica 30.000, 55.200
Top model look 90.000
Korekcija podočnjaka 30.000
Temporalna regija 26.400, 52.800
Korekcija brade 30.000, 52.800, 78.000
Korekcija donje 1/3 lica (Jaw Line) 60.000, 78.000, 102.000
Konturisanje celog lica (7-9 point shape) 108.000, 120.000, 138.000
HarmonyCa-bioarmiranje 34.800, 62.400

Mezoterapija tela

Mezoterapija celulita 4.800
Zatezanje kože tela 4.800
Lipoliza 6.000, 12.000

Botox

Jedna regija 18.000
Dve regije 24.000
Tri regije 30.000
Drugi pacijent za 1 regiju 18.000
Drugi pacijent za 2 regije 24.000
Drugi pacijent za 3 regije 30.000
Treći pacijent za 3 regije 30.000
Hiperhidroza 42.000

Tretman krvnom plazmom

PRP 21.600
PRP Kose 30.000
Cellular Matrix 27.600

Mezoterapija, biorevitalizacija i hemijski piling

Mezoterapija lica 6.000, 7.200
Mezoterapija lica i vrata 12.000
Mezoterapija lica, vrata i dekoltea 15.000
Mezoterapija kose 7.200
Biorevitalizacija S-Line 14.400
Biorevitalizacija Jalupro 14.400
Biorevitalizacija Jalupro Super Hydro 24.000
Profhilo 27.600
Biorevitalizacija Juvederm VOLITE 2 ml 54.000
Jalupro Young Eye (biorevitalizacija okoloočne regije) 18.000
Cellbooster Tretman 18.000
PRX-T33 5.400
Stimulator kolagena 15.600, 30.000
Lipoliza podvaljka 18.000

Ostale usluge

DAVANJE TERAPIJE 700
UZORKOVANJE 550
DAVANJE TERAPIJE INTRAVENSKI 1.000
DAVANJE INFUZIJE 2.000
KUĆNA POSETA SESTRE SA DAVANJEM TERAPIJE 2.000

U Poliklinici Varnava moguće je uraditi sva potrebna laboratorijska, biohemijska i mikrobiološka ispitivanja u skladu sa zdravstvenim uslugama koje pružamo.

Zaključivanjem ugovora  o poslovno tehničkoj saradnji sa drugim zdravstvenim ustanovama, moguće je organizovati preglede lekara drugih specijalnosti (oftalmologa, ginekologa).

Načini plaćanja:

  • Gotovinom
  • Čekovima građana
  • Posredstvom ugovora sa osiguravajućim kućama
  • Kreditnom karticom

CENOVNIK VAŽI OD 01.juna 2022. 

* NAPOMENA: Kontrolni pregled podrazumeva pregled obavljen u vremenskom periodu 14 dana od prvog pregleda.