Neuropsihijatrija

Doc. dr sci med Srđan Ljubisavljević

specijalista neurologije i medicine bola

Ambulanta za glavobolje, bol lica i hronični bol bavi se prevencijom, dijagnostikom i terapijom glavobolja i bola lica kao i drugih hroničnih bolnih stanja i njihovih komplikacija.

U ambulanti se prvenstveno dijagnostikuju, leče i preveniraju primarne glavobolje:

 • migrena (obična, klasična, hronična, komplikacije migrene, epizodinčni sindromi udruženi sa migrenom),
 • glavobolja tenzionog tipa,
 • trigeminalne autonomne glavobolje (klaster glavobolja, paroksizmalna hemikranija, kratkotrajni unilateralni neuralgiformni ataci glavobolje, hemikranija kontinua),
 • retke primarne glavobolje (glavobolja kašlja, glavobolja fizičkog vežbanja, glavobolja udružena sa seksualnom aktivnošću, glavobolja „udara groma“, glavobolja stimulisana hladnoćom, glavobolja spoljašnjeg pritiska, probodna glavobolja, numularna glavobolja, glavobolja spavanja, nova dnevna perzistentna glavobolja).

 

S druge strane, obavlja se dijagnostika i upućivanje na dalje uzročno lečenje pacijenata sa sekundarnim glavoboljama, i to:

 • glavobolje  koja je uzrokovana traumom ili povredom glave ili vrata,
 • glavobolje koja se pripisuju  kranijalnim ili cervikalnim vaskularnim poremećajima,
 • glavobolje koja se pripisuju nevaskularnim intrakranijalnim poremećajima,
 • glavobolje koja se pripisuju upotrebi (izloženosti) određenih supstanci ili njihoj obustavi – glavobolja prekomerne upotrebe medikamenata,
 • glavobolje koja se pripisuje infekciji,
 • glavobolje koja se pripisuje poremećajima homeostaze,
 • glavobolje ili bola lica koji se pripisuje poremećaju kranijuma, vrata, očiju, ušiju, nosa, sinusa, zuba, usta ili ostalih struktura lica ili vrata,
 • glavobolje koja se pripisuje psihijatrijskom poremećaju.

 

U ambulanti se uspešno dijagnostikuju i leče bolne kranijalne neuropatije i ostali bolovi lica:

 • trigeminalna neuralgija (klasična trigeminalna neuralgija, bolna trigeminalna neuropatija),
 • glosofaringealna neuralgija,
 • n. intermedius (facijalnog živca) neuralgija,
 • okcipitalna neuralgija,
 • optički neuritis,
 • glavobolja koja se pripisuje ishemičkoj parezi okularnih motornih živaca,
 • Tolosa-Hunt sindrom,
 • paratrigeminalni okulosimpatički (Raederov) sindrom,
 • rekurentna bolna oftalmoplegična neuropatija,
 • sindrom pečenja usta,
 • perzistentni idiopatski bol lica,
 • centralni neuropatski bol.

 

Uspešno se farmakoterapijski zbrinjavaju pacijenti sa hroničnim bolom:

 • u vratu i gornjim ekstrmitetima,
 • u donjem delu leđa i donjim ekstremitetima.