Opšta hirurgija

dr Dragana Buđevac

Specijalista opšte i onkološke hirurgije

Dr Dragana Buđevac je specijalista hirurgije iz Niša sa dugogodišnjim iskustvom u radu s pacijentkinjama obolelim od karcinoma dojke.

Oblasti rada dr Dragane Buđevac su:

  • Karcinom dojke
  • Lečenje karcinoma dojke
  • Prevencija
  • Rekonstrukcija

Osim karcinoma, dr Buđevac na svakodnevnom nivou prati i leči mnoga druga oboljenja dojke.

Dr Dragana Buđevac obavlja preglede i procedure u Poliklinici Varnava.