Odeljenje za hirurgiju je opremljeno za sigurno izvođenje malih hirurških intervencija.