Neuropsihijatrija

Pregled neurologa 4000
Kontrolni pregled neurologa* 2500
Kućna poseta neurologa 7000
Pregled neurologa sa kognitivnim skriningom 7000
MMSE - Mini Mental Test 3000
Neuropsihološko testiranje 7000
Pregled psihijatra 4000
Pregled dečijeg psihijatra profesora 5000
Porodična psihoterapija 5000
Kućna poseta psihijatra 7000