Opšta hirurgija

Prof. dr Goran Stanojević

Specijalista opšte, abdominalne i kolorektalne hirurgije

Prof. dr Goran Stanojević je specijalista hirurgije u Nišu. Bavi se opštom, abdominalnom i kolorektalnom hirurgijom.

Bavi se hirurškim lečenjem akutnih i hroničnih stanja, a to su:

  • Hemoroidalna bolest
  • Tumori debelog creva
  • Analne fistule i sfinkteroktomije
  • Uklanjanje kondiloma perianalne regije i analnog kanala

Redovni je profesor je na predmetu Hirurgija sa anesteziologijom.

Prof. dr Goran Stanojević obavlja preglede i procedure u Poliklinici Varnava.