Endokrinologija

prof. dr Milica Pešić

Specijalista interne medicine – Subspecijalista endokrinologije

Prof. dr Milica Pešić je specijalista endokrinologije s višegodišnjim iskustvom u radu s pacijentima.
Redovni je profesor na Medicinskom fakultetu u Nišu.

U svom svakodnevnom radu bavi se lečenjem:

  • Poremećaja rada štitne žlezde – hipotireoza, hipertireoza, Hašimoto
  • Poremećaja rada nadbubrežne žlezde
  • Šećerne bolesti – dijabetesa
  • Insulinske rezistencije
  • Steriliteta
  • Neredovnih ciklusa

Autor je i koautor brojnih radova iz oblasti endokrinologije. Član je više domaćih i internacionalnih udruženja lekara.

Prof. dr Milica Pešić obavlja preglede i procedure u Poliklinici Varnava.