Novosti

Test fizičkim opterećenjem (ERGOTEST) i kako se za njega pripremiti?

Test fizičkim opterećenjem je dijagnostički postupak, kojim se ispituje uticaj fizičkog napora na funkciju kardiovaskularnog sistema. U fizičkom naporu se mogu ispoljiti poremećaji srčanog rada, koji se ne mogu uočiti u miru.

Zbog čega se izvodi ERGOTEST?

Najvažniji razlog izvođenja ovog ispitivanja  je otkrivanje ishemije miokarda, zbog suženja koronarnih arterija srca. Test se izvodi i u proceni funkcionalnog kapaciteta, arterijske hipertenzije i poremećaja srčanog ritma. Testom fizičkim opterećenjem se ispituje i uspešnost dosadašnjeg lečenja.

Test se izvodi na ergo biciklu, ili pokretnoj traci, tako što se intenzitet fizičkog opterećenja postepeno povećava, uz kontinuirano praćenje podnošenja napora, broja otkucaja srca, vrednosti krvnog pritiska, kao i električne aktivnosti srca (EKG). Fizičko opterećenje se izvodi dok se ne postigne određeni  broj otkucaja srca u minuti, ili do pojave tegoba ili znakova nepodnošenja napora.

Kako se pripremiti za test fizičkim opterećenjem?

U pripremi testa, najmanje 2 sata pre izvođenja, nemojte jesti, piti i pušiti. Možete uzeti svoje redovne lekove, osim leka iz grupe beta blokatora (na koji će lekar skrenuti pažnju). Obucite pogodnu odeću i obuću (sportsku) kako biste nesmetano mogli da uradite fizički napor. Nakon testa se prati oporavak u odmoru, u trajanju od 10 minuta, a posle toga se možete vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima.

Prof. dr Milan Pavlović, specijalista interne medicine kardiolog