Pregledi hirurga

Pregled opšteg hirurga 4.500
Kontrolni pregled opšteg hirurga 3.000
Pregled opšteg hirurga profesora 6.000
Kontrolni pregled opšteg hirurga profesora 3.500
Pregled abominalog/kolorektalnog hirurga 5.000
Kontrolno pregled abdominalnog/kolorektalnog hirurga 3.000
Pregled proktologa anoskopom 6.000
Kontrolni pregled proktologa anoskopom 3.500
Pregled vaskularnog hirurga 4.000
Kontrolni pregled vaskularnog hirurga 2.500
Pregled endokrinog hirurga 5.000
Kontrolni pregled endokrinog hirurga 3.000
Pregled grudnog hirurga 4.000
Kontrolni pregled grudnog hirurga 2.500
Pregled onkološkog hirurga 5.000
Prva kontrola onkološkog hirurga 3.500
Druga kontrola onkološkog hirurga 3.000
Treća kontrola onkološkog hirurga 2.500
Pregled dečijeg hirurga 4.000
Kontrolni pregled dečijeg hirurga 2.500
Kućna poseta hirurga 7.000

Opšta hirurgija

Pregled opšteg hirurga 4.500
Kontrolni pregled opšteg hirurga 3.000
Pregled opšteg hirurga profesora 6.000
Kontrolni pregled opšteg hirurga profesora 3.500
Previjanje rane manje regije 2.000
Previjanje rane veće regije 4.000
Uzimanje brisa sa rane 3.000
Skidanje konaca i zavoja 5.000
Vađenje krpelja 3.000
Incizija i drenaža manja 6.000
Incizija i drenaža veća 10.000
Obrade jednostavne rane 10.000
Obrada veće rane i sutura 15.000
Obrada dekubitalne rane 10.000
Punkcija 35.000
Uklanjanje manjeg kožnog tumora 20.000
Uklanjanje većeg kožnog tumora 40.000
Operativno lečenje nokta 25.000

Dečija hirurgija

Pregled dečijeg hirurga 4.500
Kontrolni pregled dečijeg hirurga 3.000
Previjanje manje regije 2.000
Previjanje veće regije 4.000
Incizija 4.000
Incizija i drenaža manja 6.000
Incizija i drenaža veća 10.000
Skidanje konaca i zavoja 5.000
Obrada pupka za lapisiranje 2.000
Vađenje krpelja 3.000
Obrada jednostavne rane 10.000
Obrada veće rane 15.000

Grudna hirurgija

Pregled grudnog hirurga 4.500
Kontrolni pregled grudnog hirurga 3.000
Torakocenteza (punkcija pleularnog prostora) 16.000
Drenaža pleuralnog prostora (postavljanje pleularnog drena) 24.000
Incizija apscesa kože i potkože zida grudnog koša 8.000
Ekstirpacija limfnog nodusa subklavikularno u sedanalgeziji 48.000
Ekstirpacija lipoma zida grudnog koša u lokalnoj anesteziji 24.000
Uklanjanje ateroma na zidu grudnog koša u lokalnoj anesteziji 34.000

Vaskularna hirurgija

Pregled vaskularnog hirurga 4.500
Kontrolni pregled vaskularnog hirurga 3.000
Kućna poseta vaskularnog hirurga 7.000
Previjanje rane manje regije 2.000
Previjanje rane veće regije 4.000
Uzimanje brisa sa rane 3.000

Kolorektalna hirurgija

Pregled kolorektalnog hirurga 6.000
Kontrolni pregled kolorektalnog hirurga 3.500
Rektoskopija 5.500
Previjanje rane manje regije 2.000
Previjanje rane veće regije 4.000
Incizija 4.000
Incizija i drenaža manja 6.000
Incizija i drenaža veća 10.000
Šav rane do 4 šava 6.000
Šav rane preko 4 šava 8.000
Revizija rane i sekundarni šav 12.000
Sklerozacija hemoroida 3.000
Operativno uklanjanje spoljašnjih hemoroida 4.000
Operativno uklanjanje unutrašnjih hemoroida 70.000
Sfinkterotomija 65.000
Uklanjanje kondiloma perianalne regije 12.000
Uklanjanje kondiloma analnog kanala 18.000
Operativno lečenje nekomplikovanih fistula 50.000
Operativno lečenje komplikovanih fistula 90.000
Ekscizija pilonidalnog sinusa 80.000
Prisustvo anesteziologa bez davanja anestezije 2.000
Prisustvo anesteziologa sa davanjem anestezije za hirurške intervencije 9.000

Endokrina hirurgija i hirurgija dojke

Pregled endokrinog hirurga 6.000
Kontrolni pregled endokrinog hirurga 3.500
Pregled onkološkog hirurga 5.000
Prva kontrola onkološkog hirurga 3.500
Druga kontrola onkološkog hirurga 3.000
Treća kontrola onkološkog hirurga 2.500
Ultrazvuk štitaste žlezde 3.800
Punkcija štitaste žlezde sa patohistološkim nalazom 16.000
Punkcija ciste/tumora u dojci 16.000
CORE biopsija tumora u dojci 18.000
Hirurška biopsija tumora u dojci 40.000
Hirurška biopsija limfnih žlezdi od 40.000

Abdominalna hirurgija

Pregled abominalnog hirurga 6.000
Kontrolni pregled abdominalnog hirurga 3.500
Previjanje rane manje regije 2.000
Previjanje rane veće regije 4.000
Incizija 4.000
Incizija i drenaža manja 6.000
Incizija i drenaža veća 10.000
Operativno uklanjanje umbilikalne kile 60.000
Operativno uklanjanje ingvinalne kile 90.000