Pregledi hirurga

Pregled opšteg hirurga 4000
Kontrolni pregled opšteg hirurga 2500
Pregled opšteg hirurga profesora 5000
Kontrolni pregled opšteg hirurga profesora 3000
Pregled abominalog/kolorektalnog hirurga 5000
Kontrolno pregled abdominalnog/kolorektalnog hirurga 3000
Pregled proktologa anoskopom 6000
Kontrolni pregled proktologa anoskopom 3500
Pregled vaskularnog hirurga 4000
Kontrolni pregled vaskularnog hirurga 2500
Pregled endokrinog hirurga 5000
Kontrolni pregled endokrinog hirurga 3000
Pregled grudnog hirurga 4000
Kontrolni pregled grudnog hirurga 2500
Pregled onkološkog hirurga 5000
Prva kontrola onkološkog hirurga 3500
Druga kontrola onkološkog hirurga 3000
Treća kontrola onkološkog hirurga 2500
Pregled dečijeg hirurga 4000
Kontrolni pregled dečijeg hirurga 2500
Kućna poseta hirurga 7000

Opšta hirurgija

Pregled opšteg hirurga 4000
Kontrolni pregled opšteg hirurga 2500
Pregled opšteg hirurga profesora 5000
Kontrolni pregled opšteg hirurga profesora 3000
Previjanje rane manje regije 2000
Previjanje rane veće regije 4000
Uzimanje brisa sa rane 3000
Skidanje konaca i zavoja 5000
Vađenje krpelja 3000
Incizija i drenaža manja 6000
Incizija i drenaža veća 10000
Obrade jednostavne rane 10000
Obrada veće rane i sutura 15000
Obrada dekubitalne rane 10000
Punkcija 35000
Uklanjanje manjeg kožnog tumora 20000
Uklanjanje većeg kožnog tumora 40000
Operativno lečenje nokta 25000

Dečija hirurgija

Pregled dečijeg hirurga 4000
Kontrolni pregled dečijeg hirurga 2500
Previjanje manje regije 2000
Previjanje veće regije 4000
Incizija 4000
Incizija i drenaža manja 6000
Incizija i drenaža veća 10000
Skidanje konaca i zavoja 5000
Obrada pupka za lapisiranje 2000
Vađenje krpelja 3000
Obrada jednostavne rane 10000
Obrada veće rane 15000

Grudna hirurgija

Pregled grudnog hirurga 4000
Kontrolni pregled grudnog hirurga 2500
Torakocenteza (punkcija pleularnog prostora) 16000
Drenaža pleuralnog prostora (postavljanje pleularnog drena) 24000
Incizija apscesa kože i potkože zida grudnog koša 8000
Ekstirpacija limfnog nodusa subklavikularno u sedanalgeziji 48000
Ekstirpacija lipoma zida grudnog koša u lokalnoj anesteziji 24000
Uklanjanje ateroma na zidu grudnog koša u lokalnoj anesteziji 34000

Vaskularna hirurgija

Pregled vaskularnog hirurga 4000
Kontrolni pregled vaskularnog hirurga 2500
Kućna poseta vaskularnog hirurga 7000
Previjanje rane manje regije 2000
Previjanje rane veće regije 4000
Uzimanje brisa sa rane 3000

Kolorektalna hirurgija

Pregled kolorektalnog hirurga 5000
Kontrolni pregled kolorektalnog hirurga 3000
Rektoskopija 5000
Previjanje rane manje regije 2000
Previjanje rane veće regije 4000
Incizija 4000
Incizija i drenaža manja 6000
Incizija i drenaža veća 10000
Šav rane do 4 šava 6000
Šav rane preko 4 šava 8000
Revizija rane i sekundarni šav 12000
Sklerozacija hemoroida 3000
Operativno uklanjanje spoljašnjih hemoroida 4000
Operativno uklanjanje unutrašnjih hemoroida 70000
Sfinkterotomija 65000
Uklanjanje kondiloma perianalne regije 12000
Uklanjanje kondiloma analnog kanala 18000
Operativno lečenje nekomplikovanih fistula 50000
Operativno lečenje komplikovanih fistula 90000
Ekscizija pilonidalnog sinusa 80000
Prisustvo anesteziologa bez davanja anestezije 2000
Prisustvo anesteziologa sa davanjem anestezije za hirurške intervencije 9000

Endokrina hirurgija i hirurgija dojke

Pregled endokrinog hirurga 5000
Kontrolni pregled endokrinog hirurga 3000
Pregled onkološkog hirurga 5000
Prva kontrola onkološkog hirurga 3500
Druga kontrola onkološkog hirurga 3000
Treća kontrola onkološkog hirurga 2500
Ultrazvuk štitaste žlezde 3500
Punkcija štitaste žlezde sa patohistološkim nalazom 16000
Punkcija ciste/tumora u dojci 16000
CORE biopsija tumora u dojci 18000
Hirurška biopsija tumora u dojci 40000
Hirurška biopsija limfnih žlezdi od 40000

Abdominalna hirurgija

Pregled abominalnog hirurga 5000
Kontrolni pregled abdominalnog hirurga 3000
Previjanje rane manje regije 2000
Previjanje rane veće regije 4000
Incizija 4000
Incizija i drenaža manja 6000
Incizija i drenaža veća 10000
Operativno uklanjanje umbilikalne kile 60000
Operativno uklanjanje ingvinalne kile 90000