Hematologija

Pregled hematologa profesora 6.000
Kontrolni pregled hematologa profesora u periodu do 14 dana 3.500
Kućna poseta hematologa 7.000
Pregled hematologa 4.000
Kontrolni pregled hematologa u periodu do 14 dana 2.500
Uzorkovanje 550
Davanje terapije 700