Reumatologija

Pregled reumatologa 4.500
Kontrolni pregled reumatologa u periodu do 14 dana 2.500
Kućna poseta reumatologa 7.000
Terapija bola 2.500
Pregled profesora reumatologa 6.000
Kontrolni pregled profesora reumatologa u periodu do 14 dana 3.500
EHO kukova 3.500
Kućna poseta sestre sa davanjem terapije 2.000