Reumatologija

Pregled reumatologa 4000
Kontrolni pregled reumatologa* 2500
Kućna poseta reumatologa 7000
Terapija bola 2500
Pregled profesora reumatologa 5000
Kontrolni pregled profesora reumatologa* 3000
EHO kukova 3500
Kućna poseta sestre sa davanjem terapije 2000