Neuropsihijatrija

Pregled neurologa 4.500
Kontrolni pregled neurologa u periodu do 14 dana 2.500
Neuropsihijatrijski pregled 4.500
Nutro.PRG.SA. SA KOG.SKR 7.000
MMSE - Mini Mental Test 3.000
Neuropsihološko testiranje 8.000
Dečija psihoterapija 4.500
Pregled psihijatra 4.500
Kontrola dečijeg psihijatra 3.000
Bihejvioralna procena i neurološki pregled 5.000
Kognitivni skrining 4.000
Sistemska porodična psihoterapija 5.000
Kliničko psihološko testiranje dece 6.000
Kliničko psihološko testiranje adolescenata i odraslih 8.000
Psihološko savetovanje 4.000
Kućna poseta neuropsihijatra 7.000
Kućna poseta sestre 1.400
Ordiniranje intravenske 1.500
Ordiniranje subku. 500