Pulmologija

Pregled pulmologa 4.500
Kontrolni pregled pulmologa u periodu do 14 dana 2.500
Kućna poseta pulmologa 7.000
Spirometrija 3.000
Pregled dečijeg pulmologa 4.000
Kontrolni pregled dečijeg pulmologa u periodu do 14 dana 2.500
Pregled pulmologa profesora 6.000
Kontrolni pregled pulmologa profesora u periodu do 14 dana 3.500