Pedijatrija

Osnovni pregled pedijatra 4.000
Kontrolni pregled pedijatra u periodu do 14 dana 2.500
Pregled dečijeg pulmologa 4.000
Pregled dečijeg gastroenterologa profesora 6.000
Pregled dečijeg psihijatra profesora 5.000
Pregled dečijeg fizijatra 4.000
Pregled dečijeg hirurga 4.000
Pregled dečijeg endokrinologa 4.000
Pregled dečijeg nefrologa profesora 6.000
Pregled dečijeg psihologa 3.000
Inhalatorna terapija 500
Strep test 700
Ordiniranje intravenske infuzije 1.500
Psihološka radionica 3.000
Kontrolni pregled profesora u periodu do 14 dana 3.500