Endokrinologija

Pregled endokrinologa 4000
Kontrolni pregled endokrinologa* 2500
EHO štitaste žlezde 3500
Pregled endokrinologa profesora 5000
Kontrolni pregled endokrinologa profesora* 3000
Pregled dečijeg endokrinologa 4000
Pregled endokrinog hirurga profesora 5000
FNAB promene u štitastoj žlezdi sa patohistološkim nalazom 21000