Nefrologija

Pregled nefrologa 4.500
Kontrolni pregled nefrologa u periodu do 14 dana 2.500
Ultrazvuk urotrakta/bubrega 3.500
Ultrazvuk abdomena 3.500
Kućna poseta nefrologa 7.000
Pregled dečijeg nefrologa profesora 6.000
Kontrolni pregled dečijeg nefrologa profesora u periodu do 14 dana 3.500
Kolor dopler abdominalne aorte 4.500