Nefrologija

Pregled nefrologa 4000
Kontrolni pregled nefrologa* 2500
Ultrazvuk urotrakta/bubrega 3500
Ultrazvuk abdomena 3500
Kućna poseta nefrologa 7000
Pregled dečijeg nefrologa profesora 5000
Kontrolni pregled dečijeg nefrologa profesora* 3000
Kolor dopler abdominalne aorte 4500