Novosti

Iskustvo starijih kao suvo zlato

Savremeno društvo karakteriše globalizacija, moderne tehnologije, razvoj nauke, razvoj medicine
ali i opstanak klišea, stereotipa i predrasuda vezanih za stariju populaciju.

Iz tih razloga, 1. oktobra obeležava se Dan starijih osoba, kako bi se skrenula pažnja na ovaj
problem.
Veoma je važno raditi na promeni svesti vezane za ljude u godinama, promovisati ono što je kod
njih dobro, stimulativno za društvo i pomeriti fokus sa činjenice da starost sa sobom donosi
manju fizičku sposobnost na činjenicu da donosi i ono, jako bitno, a to je iskustvo i mudrost koja
bi mlađima mnogo olakšala određene faze u životu.

Dešava se da se starije osobe povlače zbog ovakvog stava smatrajući da je njihovo vreme
prošlo.

Potrebno je stalno podizati svest javnosti o doprinosu starijih ljudi i njihovom značaju.
Jako je važno da radimo na tome da prevaziđemo stereotipe da su starije osobe konzervativne,
bespomoćne, bolesne, da manje vrede, da su nesposobne za rad i doprinos društvu.

Iskustvo je nešto što ne može da se stekne na kursu od par meseci, a naučene životne lekcije iz
raznih oblasti života vrede kao suvo zlato mladim naraštajima.

Svako doba u čovekovom životu ima svoje dobre i loše strane, potrebno je otvoriti oči za stariju
populaciju, ne samo mlađima koji treba da vide ono što mogu da dobiju od svojih prethodnika,
već i samim starijim osobama koje su sebe ubedile da su suvišne.

Da bismo se borili protiv stereotipa i predrasuda najviše nam je potrebna pomoć njih samih tako
što ćemo ih stimulisati da:
– budu aktivniji
– redovno kontrolišu svoje zdravlje
– praktikuju zdrav stil života kroz različite aktivnosti samostalno ili sa prijateljima
– ne prestaju sa ličnim obrazovanjem i da budu otvoreni za učenje novih veština
– neguju svoja prijateljstva i koriste svaku prilliku da stvaraju nova
– imaju pozitivan stav prema starenju, jer su istraživanja pokazala da osobe koje imaju
takav stav duže i kvalitetnije žive od onih sa negativnim stavom.

Iskustvo i mudrost starijih ljudi može da inspiriše mlađe, može da upozore na opasnosti kojih
nismo svesni.

Pružite podršku svojim starijim članovima porodice i cenite njihove savete i vreme koje provodite
sa njima.