Opšta hirurgija

Prof. dr Aleksandar Karanikolić

Dr-aleksandar-Karanikolic

Specijalista opšte hirurgije – endokrini hirurg

Prof. dr Aleksandar Karanikolić je hirurg koji se usko specijalizuje za endokrinu hirurgiju, pre svega, za hirurgiju dojke i štitaste žlezde.
Načelnik je odeljenja za hirurgiju dojke Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, a zaposlen je i kao redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Nišu.
Stručno se usavršavao širom zemlje i inostranstva u oblasti hirurgije.
Autor je i koautor velikog broja naučnih radova, kao i nekoliko monografija.

Prof. dr Aleksandar Karanikolić pruža usluge:

  • Pregled hirurga profesora
  • Palpatorni pregled dojki
  • Konsultacije
  • Punkcija ciste dojke
  • Core biopsija dojke
  • Hirurška biopsija dojke
  • Hirurška biopsija limfnih žlezda

Prof. dr Aleksandar Karanikolić obavlja preglede i procedure u Poliklinici Varnava.