Novosti

Simptomi demencije, dijagnostika i lečenje pacijenata

simptomi-demencije

SIMPTOMI DEMENCIJE

Simptomi demencije su uzrokovani bolešću koja narušava kvalitet života i onemogućava samostalno funkcionisanje obolelog zbog izraženih smetnji pamćenja i drugih kognitivnih funkcija.

Demencija nastaje najčeše zbog Alchajmerove bolesti.

Alchajmerova bolest je oboljenje mozga u kojem dolazi do nagomilavanja štetnih proteina u kori mozga, što posledično dovodi do postepenog propadanja neurona.

Tokom napredovanja bolesti dolazi do gubitka sve većeg broja neurona, samim tim javljaju se sledeće smetnje:

  • poremećaj pamćenja
  • otežano snalaženje u prostoru
  • oslabljena sposobnost govora, pisanja i čitanja
  • otežano rezonovanje.

Početak demencije je najćešće postepen, neprimetan, gde se pacijent obično ne seća nedavnih događaja.

Takođe, obično u ovom stadijumu ljudi ne mogu da se sete imena ljudi, predmeta, sadržaja razgovora i telefonskih brojeva.

Postepeno postaju sve manje efikasni na poslu i obavljanju svakodnevnih aktivnosti poput odlaska u kupovinu, plaćanja računa, korišćenja uređaja u domaćinstvu i korišćenja javnog prevoza.

Sve se slabije snalaze u nepoznatoj, a kasnije i u poznatoj sredini.

U odmaklim fazama bolesti, simptomi demencije se manifestuju kroz to da pacijent8i ne mogu da se staraju o sebi i održavaju ličnu higijenu. Ne prepoznaju najbliže osobe.

U daljem toku često nastaju i smetnje govora. Koriste sve manje reči da bi na kraju u govoru koristili tek nekoliko reči ili fraza. Često ove tegobe prati poremećaj raspoloženja u vidu depresije, nesanice, uznemirenost, a nakada i agresivnosti.

SINDROM BLAGOG KOGNITIVNOG POREMEĆAJA

Demenciji često prethodi sindrom blagog kognitivnog poremećaja.

Blagi kognitivni poremećaj je stanje u kojem postoje smetnje pamćenja i drugih kognitivnih funkcija, ali ove smetnje ne ometaju značajno pacijenta u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

U slučaju da je Alchajmerova bolest ili neko drugo neurodegenerativno oboljenje uzrok blagog kognitivnog poremećaja, ovo stanje postepeno prelazi u demenciju najpre lakog stepena, a zatim sve težeg do potpune onesposobljenosti pacijenta.

Ipak, nije svaka smetnja pamćenja znak da će se razviti demencija.

Slabije pamćenje može biti posledica i drugih stanja koja se mogu uspešno lečiti i koja ne vode obavezno u demenciju.

OTKRIVANJE DEMENCIJE

Potrebno je da pacijent sa smetnjama pamćenja bude sagledan od strane neurologa da bi se utvrdilo da li je uzrok smetnji pamćenja neurodegenerativno oboljenje poput Alchajmerove bolesti.

U toku razgovora sa pacijentom, neurolog dobija podatke o tegobama na koje se on žali.

Nakon razgovora je neophodno sprovesti neurološki pregled, a zatim i procenu pamćenja i drugih kognitivnih funkcija, koja se obavlja pomoću posebnih testova koji se zadaju pacijentu i koji omogućavaju objektivnu procenu smetnji na koje se pacijent žali.

Neurolog na osnovu pregleda i istorije bolesti pacijentu savetuje dodatnu dijagnostiku koja često uključuje neuropsihološko testiranje, magnetnu rezonancu mozga po posebnom protokolu i laboratorijske analize.

Neuropsihološko testiranje obavlja posebno edukovani psiholog, član našeg tima, koji koristeći različite neuropsihološke testove meri kognitivne funkcije poput pamćenja, pažnje, jezičkih funkcija, orijentacije u prostoru, donošenja odluka itd.

Testiranje traje izmedju 60 i 120 minuta.

Na osnovu rezultata testiranja moguće je odrediti da li postoji pad pamćenja I drugih navedenih funkcija koji je izraženiji od nivoa funkcionisanja očekivanog za dob pacijenta I utvrditi da li karakteristike poremećaja kognicije odgovaraju nekoj od neuroloških bolesti koje mogu biti uzrok demencije.

Magnetna rezonanca mozga i laboratorijske analize omogućavaju da se utvrdi da li postoji ubrzano propadanje moždanog tkiva i da se odredi njegov uzrok.

PRAĆENJE I TERAPIJA DEMENCIJE

Nakon postavljanja dijagnoze, neurolog određuje terapiju čiji je cilj poboljšanje pamćenja i ostalih kognitivnih funkcija.

Terapija kod velikog broja pacijenata pokazuje efikasnost u smislu što dužeg samostalnog funkcionisanja obolelog.

Terapija najveću efikasnost pokazuje na početku bolesti. Zbog toga je rana dijagnoza od posebnog značaja.

U daljem toku su potrebne redovne kontrole koje se zakazuju svakih nekoliko meseci. Tokom kontrolnih pregleda neurolog određuje potrebu za korekcijom terapije.